Luft-vattenskåp - Försäljningsskåp - Diverse
Utrustning och reservdelar - ServiceUtrustning och reservdelar

Extra utrustning och reservdelar som kan fås för de olika skåpen.

Skåputrustning:
– Golvvärmekabel med brytare.
– Fläkt och termostat till kompressormodulen.
– Magnetventil och elektrisk tryckknapp för vatten.
– Värmekabel för vattennät.
– Kondenstömningsmodul för luftnätet.
– Magnetlås.
– Värmebatteri (uteförsäljningsskåp).
– Frostvakt.
– El-lås.
– Timer.
– Ställningar.
– etc.

Tryckluftsutrustning:
– Kompressor.
– Luftpåfyllare
– Slangar, nippor, rör.
– Rulle för luftslang.
– Däckpåfyllningspistol.

Reservdelar:

– Delar för luft- och vattennät.
Armaturer och dosor.
– Gångjärnsdelar.
– Texttejp.
– Dörrglas.
– Lister.
– etc.