Luft-vattenskåp - Försäljningsskåp - Diverse
Utrustning och reservdelar - ServiceDiverse

Skräpkorg
Skräpkorg för servicestationer gjord av glasfiber.
Också specialbeställda skåp efter kundens önskemål, t.ex.


Tvättskåp

Utrustning:
– Varmvattenberedare.
Vattenkran.

Belysning.
– Kraftströmsanslutning.
– Felströmsbrytare.
– Värmebatteri.
– Pappersställning.

Storlek:
H 1700, B 1400 och D 700 mm.
H 1700, B 2140 och D 700 mm.