Luft-vattenskåp - Försäljningsskåp - Diverse
Utrustning och reservdelar - ServiceLuft-vattenskåp

Se bilder

Användningsområden

Servicestationer
– Hamnar
– Lager
– Transportföretag
– Försvarsmakten
– Besiktningsstationer
– DaghemModeller

Standardmodell
– Basmodell utan servicegavlar .

Modell-A
– Inklusive servicegavlar
– Två dörrpar, ett par på bägge sidor
– Servicegavlarna har avdelningarna "SKRÄP-HANDDUKAR" på båda sidorna, eller "SKRÄP-HANDDUKAR" och "LUFT" .

Modell-B
– Som modell-A, men med ett dörrpar

Modell-C
– Avsedd för montering bredvid väggen
– Servicegavlarna skiljer från modell A och B

Storlek:
Standard: H 1700, B 1400 och D 700 mm
Modell-A-B-C: H 1700, B 2400 och D 700 mm

Vid behov kan en av servicegavlarna bortlämnas från modellerna A,B och C.


Luft-vattenskåpets utrustning
– Aluminiumhylla
– Hyllan har 2 stycken påfyllningsventiler för löstagbara luftfyllare
– Belysning med brytare
– Värmeelement med termostat
– Luft - och vattenventiler
– Färdig inbyggd vattenkran
– Avlägsningskärl för kondensvatten i luftrörnätet
– Golvet lutar åt mitten
– 50 mm. båttentrall för bortvatten med avloppsanknytning
– Justerbara luftventiler på sidorna av skåpet
– El innuti kopplat i kopplingsdosan. Färdig för koppling utifrån
– Servicegavlarna "SKRÄP-HANDDUKAR" eller "LUFT"
– Skyddsfodral för luft- och vattenventiler, samt för ledningen
– "LUFT -VATTEN" text på dörrens glas
– Ställning för skräppåsen
– Handduksautomat i "SKRÄP-HANDDUKAR" avdelningen
– Låsbara servicegavlar
– Inbyggd stängningsmekanism i dörrarnas gångjärn
– "Bädd" för rullen, för eftermontering i servicegaveln (om rullen inte monterats i fabriken)

Extra utrustning:
– Rulle, slang och däckpåfyllningspistol med mätare
– Kompressor monterad
– Luftfyllare för däckpåfyllningÅret runt serviceskåp

Konstruktion
Skåpet är konstruerad av glasfiber
Till ytan används olika toner av Gelcoats

Fördelar
Allmängiltig, överlägsen fasthet -vikt -proportion
Håller väl mot väder, kyla, värme och korrosion
Håller väl mot kemikalier
Isolerar elektricitet

Dörrar och dörrkarm
Dörr- och karmkonstruktioner, samt sockeln är brännmålat stål
Stålprofilerna är rostskyddade
Stålsockeln är utrustad med fästningsörläpp för montering på fältet

Standardskåpets utrustning
Aluminiumhylla
Hyllan har 2 stycken påfyllningsventiler för löstagbara luftfyllare
Belysning med brytare
Värmeelement med termostat
Luft- och vattenventil
Färdig inbyggd vattenkran och vattennät
Avlägsningskärl för kondensvatten i luftrörnätet
Golvet lutar åt mitten
50 mm:s bottentrall för bortvatten med avloppsanknytning
Luftventiler på sidorna av skåpet
Skyddfodral för ledningar
– El innuti kopplat i kopplingsdosan. Färdig för koppling utifrån
6 mm:s laminatglas
"LUFT -VATTEN" text på dörrarna
Branddörrens gångjärn har inbyggd stängningsmekanism
Låsbara dörrar

Storlek:
H 1700, B 1400 och D 700 mm.

Extra utrustning
Kompressor monterad
Rulle, slang och däckpåfyllningspistol med mätare
Elektrisk tryckknapp för vatten i stället för vanlig vattenkran
Luftfyllare för däckpåfyllning
Ljusskylt t.ex. "LUFT -VATTEN" till skåpets överdel
Handduksautomat
Tidräknare för vattenutsläpp när tryckknappen i bruk


Låg modell
Samma utrustning som i standardskåpet

Storlek:
H 1100, B 2140 och D 700 mm.

WC -tömningsmodell
WC-tömningsavdelning ansluten till gaveln av luft-vattenskåpet
Egen belysning i avdelningen
Värmeelement med termostat
Inbyggd vattenkran
Tömningsenheten utrustad med 110 mm:s avloppsanknytning

Storlek:
H 1700, B 2140 och D 700 mm.